אתר זה עושה שימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות

סגור
עוגות
מאפינס וקאפקייקס
עוגיות ומאפים אישיים
חגים וימי הולדת
מתכונים עם מוצרים
קלים ומהירים
מתכונים לילדים

 תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר רגע מתוק הפועל בכתובת http://www.regamatok-elite.co.il (להלן: "האתר") המופעל על ידי שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "שטראוס"). השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה.


השירותים באתר

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים למתכוני עוגות ועוגיות המכילים מוצרי שוקולד פרה. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד: "המסמכים המחייבים"). גלישתך באתר מהווה הסכמה לכל התנאים הללו. במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, הינך רשאי לעשות באתר שימוש בהתאם לתנאי שימוש אלה.

לאחר שמסרת את פרטיך באתר ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, שטראוס תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים מהאתר ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לשטראוס על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח שטראוס ו/או מי מטעמה. (כל אלה ייקראו להלן: "השירותים").


השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

הינך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.


תכנים שהגולשים מוסרים

בעת שימוש באתר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:


קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו, במתכונים ובכל תוכן הכלול בו הינם של שטראוס בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משטראוס.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של שטראוס הינם קניינה של שטראוס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת שטראוס בכתב ומראש.

שטראוס אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר באמצעות האתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. שטראוס לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את שטראוס בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.


אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שטראוס בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.

שטראוס אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל שטראוס או אצל מי מספקיה.

שטראוס אינה אחראית לשמירת התוכן של הברכות שנשלחו ולמניעת חשיפתם לצדדים שלישיים.


שינויים באתר והפסקת השירות

שטראוס רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.


סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

0